top of page

Водене на дела

 

Когато клиентите се обръщат към нас за съдействие във връзка с възникнал спор, ние винаги първо се стремим да им помогнем за разрешаването му извънсъдебно чрез преговори и постигане на спогодба в интерес на двете страни. Когато не се постигне споразумение, тогава ние съветваме и подпомагаме клиентите в завеждането на съответни съдебни процедури.

Разполагаме с богат процесуален опит, като осигуряваме квалифицирана съдебна защита на нашите клиенти пред българските съдилища и арбитражи, както и пред други органи за разрешаване на спорове, в производства в областта на гражданското право, вещното, търговското, трудовото, данъчното право и др.

Ние предоставяме правна помощ за разрешаване на спора през целия процес – от анализиране на съответния казус и възможните варианти за разрешаването му, включително очаквания изход от него, подготовка на цялата необходима документация за иницииране на съдебното производство, до процесуално представителство пред всички съдебни инстанции до окончателното решаване на спора.

bottom of page