top of page

Скъпи ли са адвокатските услуги?


 


Често хората избягват да се обръщат за съвет към адвокат, страхувайки се, че ще бъде твърде скъпо. С настоящата статия искаме да внесем известна яснота относно размерите на адвокатските възнаграждения, включително възможно ли е да ви бъде предоставена безплатна правна помощ.


Размери


Първото и най-важно нещо, което следва да имате предвид е, че размерът на адвокатските услуги се определя по свободно договаряне между клиента и адвоката. За разлика от таксите, които се дължат при нотариус или при съдебен изпълнител, и са регламентирани и фиксирани по размер в съответни Тарифи, то размерите на адвокатските възнаграждения не са определени в нормативен акт, който да обвързва адвоката. Ето защо, ако поискате оферта за дадена услуга от адвокат и посоченият от него хонорар надхвърля предвидения ви бюджет, можете да споделите притесненията си и да постигнете споразумение за приемлив и за двете страни размер на възнаграждението.


От горното правило има едно единствено изключение, а именно, че договореният хонорар не може да бъде по-нисък от определения размер за съответния вид помощ в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В Наредбата са определени минимални размери на различни видове правни услуги, под които адвокатът няма право да таксува клиентите си. Макар Наредбата да е сравнително детайлна, тя не обхваща всички видове правни услуги, които могат да бъдат възложени на един адвокат. Поради което за правните услуги, изключени от обхвата на Наредбата, не е налице минимален праг на възнаграждението и ще важи основното правило, че същото се определя по взаимно съгласие на адвокат и клиент.


Смятаме, че Наредбата може да ви послужи като добър ориентир както относно различните услуги, за които можете да поискате съдействие от адвокат, така и относно размерите на адвокатските възнагражденияи дали същите са ви по джоба. В наредбата ще намерите възнаграждения за консултация, за изготвяне на различни видове документи – покани, жалби, договори, за водене на дела, за регистрация на търговски дружества и други. Пълният текст на Наредбата можете да намерите тук.


Както посочихме, цените в Наредбата са минималното, което би ви струвала дадена правна услуга. Напълно възможно е адвокатът, към който сте се насочили, да ви поиска по-висок хонорар от предвиденото в Наредбата. Причините за това могат да бъдат най-различни – обемът работа, който адвокатът е преценил, че ще следва да извърши, спецификата и сложността на казуса, нивото на професионална подготовка, квалификация и опит, добрата репутация на адвоката и на неговата кантора. Това не означава, че във всички случаи ако отидете при адвокат с по-голям професионален опит ще ви бъде поискан висок хонорар, и обратно-че ако се насочите към по-безизвестен и с по-малко опит адвокат, ще платите по-ниско за услугата. Смятаме, че такава нагласа е напълно погрешна. Ето защо, ако получите препоръки за добър адвокат, ви съветваме да не се разколебавате да се срещнете с него, под страх, че може да ви предложи твърде висок хонорар за дадената услуга.


За разлика от нотариалните такси, при които има максимален размер, над който нотариусът не може да таксува, Наредбата не определя максимален размер на адвокатските възнаграждения.


Видове хонорари
В зависимост от вида услуга, която търсите, хонорарът може да се уговори по следните начини:

  1. като твърда сума – обикновено така се уговарят хонорари за услуги като консултации, справки, изготвяне на документи, регистрация на дружества;

  2. като процент върху материалния интерес на казуса – така се определят възнагражденията за водене на дела;

  3. почасова ставка – този начин на заплащане се предпочита в случаите, когато следва да се свърши голям обем работа и е трудно изначално да се определи точният обем и време за изпълнение на услугата;

  4. абонаментно обслужване – ежемесечно заплащане във фиксиран размер. То е подходящо за корпоративни клиенти, чиято дейност изисква непрекъснато правно обслужване.

Може ли да се плати на части?

Съгласно Наредбата адвокатското възнаграждение е платимо авансово. Няма пречка обаче да бъде уговорено то да се плати на части.


Мога ли да получа безплатна правна помощ?


Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на следните лица:

  • лица, които имат право на издръжка

  • материално затруднени лица

Нашата кантора също оказва безплатно юридическо съдействие на посочените категории лица.


Екипът ни предоставя още и безплатна правна помощ на всички граждани, бягащи от войната в Украйна. Научете повече от Безплатна правна помощ и информация за пристигащите от Украйна граждани.


На последно място, бихме искали да обърнем внимание, че видът на правната услуга може да изисква извършването на допълнителни разходи от адвоката - например транспортни разходи, заплащане на такси към учреждения, разходи за нощувки и други. Такива разходи са за сметка на клиента и се заплащат отделно от възнаграждението за положения труд.

В случай че търсите правна помощ и Ви интересува цена за дадена услуга, не се притеснявайте да ни попитате чрез каналите ни за връзка, които можете да намерите в раздел Контакти на нашия сайт: https://www.causa-law.bg/.


 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.


Автор: Станислава Иванова - адвокат


bottom of page