top of page

Гражданско право

 

Ние предоставяме правни услуги в сферата на гражданското право:

  • Правни становища по тълкуването и прилагането на българското и европейското законодателство

  • Съдействие при сключване на всякакви видове сделки, изготвяне на договори, нотариални актове, пълномощни, покани и др.

  • Правни съвети при нарушаване на договорни задължения

  • Завеждане на съдебни производства в случаите на нарушаване на граждански права, при претърпени вреди в резултат на непозволено увреждане или неизпълнение на договори

bottom of page